ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αναρτήθηκε στις 10 Μάιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στη φιλοξενία τεσσάρων διακεκριμένων δημοσιογράφων ή/και τουριστικών πρακτόρων από το εξωτερικό στο πλαίσιο υλοποίησης της πιλοτικής δράσης του έργου : ««DESTIMED PLUS: «Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου: Από την παρακολούθηση και το σχεδιασμό έως την προώθηση και την υποστήριξη των πολιτικών του χρηματοδοτικού πλαισίου Interreg MED».