ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤO ΕΠΑΡΧΙΑΚO ΟΔIKO ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ» 5ΟΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί