Ανακοίνωση Για Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ 1/2021) Με Δυο (2) Άτομα Για Την Κάλυψη Αναγκών Της Περιφέρειας Κρήτης, Με Τόπο Εκτέλεσης Του Έργου Την Π.Ε Χανίων

Αναρτήθηκε στις 5 Ιανουάριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί