Αρχική Η Περιφέρεια Αντιπεριφερειάρχες

Αντιπεριφερειάρχες

O Περιφερειάρχης Κρήτης επικουρείται από τέσσερεις Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

  • Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας: Καλογερής Νικόλαος
  • Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Καινοτομίας: Κουτεντάκη Ευχαριστία (Έφη)
  • Αντιπεριφερειάρχης τομέας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Κώτσογλου Κυριάκος
  • Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜ-ΠΣΕΑ και Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων: Λεονταράκης Ιωάννης
  • Αντιπεριφερειάρχης τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης: Παρασύρης Ιωάννης
  • Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού: Φασουλάκης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 2017