Αρχική Η Περιφέρεια Αντιπεριφερειάρχες

Αντιπεριφερειάρχες

O Περιφερειάρχης Κρήτης επικουρείται από τέσσερεις Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται κατά έξι (6) επιπλέον Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες

 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Συριγωνάκης Νικόλαος
 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: Καλογερής Νικόλαος
 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου: Λιονή Μαρία
 • Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: Γουλιδάκης Ιωάννης

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

 • Εμμανουήλ Χνάρης Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα
 • Λάμπρος Βαμβακάς Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κωνσταντίνος Φασουλάκης Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αποδήμου Ελληνισμού, Περιφερειακός Σύμβουλος
 • Γιώργος Αλεξάκης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
 • Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας
 • Ευχαριστία Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς.
 • Αναστάσιος Κουρουπάκης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ – ΠΣΕΑ και Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων.
 • Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών Θεμάτων