Αρχική Επικοινωνία Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου

Επόπτες Δακοκτονίας

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

2841340509
2841026542
[{"title":"\u0395\u03c0\u03cc\u03c0\u03c4\u03b5\u03c2 \u0394\u03b1\u03ba\u03bf\u03ba\u03c4\u03bf\u03bd\u03af\u03b1\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"dakoktonia1-agn@crete.gov.gr","phone":"2841340509","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Δακοκτόνοι

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

2841340516
2841026542
[{"title":"\u0394\u03b1\u03ba\u03bf\u03ba\u03c4\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"dakoktonia-agn@crete.gov.gr","phone":"2841340516","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Κεφαλούκος Σταύρος

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

2841340520
2841026542
[{"title":"\u039a\u03b5\u03c6\u03b1\u03bb\u03bf\u03cd\u03ba\u03bf\u03c2 \u03a3\u03c4\u03b1\u03cd\u03c1\u03bf\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"skefal@crete.gov.gr","phone":"2841340520","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Πλατανάκης Απολλόδωρος

Τμήμα Κτηνιατρικής

2841340535
2841026096, 2841026542
[{"title":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0391\u03c0\u03bf\u03bb\u03bb\u03cc\u03b4\u03c9\u03c1\u03bf\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"platanakis@crete.gov.gr","phone":"2841340535","fax":"2841026096, 2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Γραφανάκης Ευστάθιος

Τμήμα Κτηνιατρικής, Προϊστάμενος

2841340530
2841026096, 2841026542
[{"title":"\u0393\u03c1\u03b1\u03c6\u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0395\u03c5\u03c3\u03c4\u03ac\u03b8\u03b9\u03bf\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"grafanakis@crete.gov.gr, vetlas@crete.gov.gr","phone":"2841340530","fax":"2841026096, 2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Φουντή Μαρία

Αναπληρώτρια Διευθύντρια

2841340500
2841026542
[{"title":"\u03a6\u03bf\u03c5\u03bd\u03c4\u03ae \u039c\u03b1\u03c1\u03af\u03b1","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"agrotpel@crete.gov.gr, mfounti@crete.gov.gr","phone":"2841340500","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Ανδρουλάκη Αναστασία

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού

2841340520
2841026542
[{"title":"\u0391\u03bd\u03b4\u03c1\u03bf\u03c5\u03bb\u03ac\u03ba\u03b7 \u0391\u03bd\u03b1\u03c3\u03c4\u03b1\u03c3\u03af\u03b1","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"androulaki@crete.gov.gr","phone":"2841340520","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Δακοκτόνοι (επόπτες)

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

2841340509
2841026542
[{"title":"\u0394\u03b1\u03ba\u03bf\u03ba\u03c4\u03cc\u03bd\u03bf\u03b9 (\u03b5\u03c0\u03cc\u03c0\u03c4\u03b5\u03c2)","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"dakoktonia1-agn@crete.gov.gr","phone":"2841340509","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Καραταράκη Αγγελική

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, Προϊστάμενη

2841340508
2841026542
[{"title":"\u039a\u03b1\u03c1\u03b1\u03c4\u03b1\u03c1\u03ac\u03ba\u03b7 \u0391\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03b9\u03ba\u03ae","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"karataraki@crete.gov.gr","phone":"2841340508","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Λιόλιου Ελένη

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

2841340521
2841026542
[{"title":"\u039b\u03b9\u03cc\u03bb\u03b9\u03bf\u03c5 \u0395\u03bb\u03ad\u03bd\u03b7","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"e.lioliou@crete.gov.gr","phone":"2841340521","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Φιορέντζη Γεωργία

Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου

2841340523
2841026542
[{"title":"\u03a6\u03b9\u03bf\u03c1\u03ad\u03bd\u03c4\u03b6\u03b7 \u0393\u03b5\u03c9\u03c1\u03b3\u03af\u03b1","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"fiorentzi@crete.gov.gr","phone":"2841340523","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Μαργιούλα Ελισάβετ

Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού, Προϊστάμενη

2841340421
2841026542
[{"title":"\u039c\u03b1\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03cd\u03bb\u03b1 \u0395\u03bb\u03b9\u03c3\u03ac\u03b2\u03b5\u03c4","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"margioula@crete.gov.gr","phone":"2841340421","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

2841340514
2841026542
[{"title":"\u0391\u03bb\u03b5\u03be\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03af\u03b4\u03b7\u03c2 \u0391\u03bb\u03ad\u03be\u03b1\u03bd\u03b4\u03c1\u03bf\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"alexandridis@crete.gov.gr, u15205@minagric.gr","phone":"2841340514","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Δρακωνάκη Ελένη

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

2841340516
2841026542
[{"title":"\u0394\u03c1\u03b1\u03ba\u03c9\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7 \u0395\u03bb\u03ad\u03bd\u03b7","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"drakonaki@crete.gov.gr","phone":"2841340516","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Λαμπράκη Ελένη

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

2841340505
2841026542
[{"title":"\u039b\u03b1\u03bc\u03c0\u03c1\u03ac\u03ba\u03b7 \u0395\u03bb\u03ad\u03bd\u03b7","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"e.lampraki@crete.gov.gr","phone":"2841340505","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Τζανάκης Γεώργιος

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Προϊστάμενος

2841340506
2841026542
[{"title":"\u03a4\u03b6\u03b1\u03bd\u03ac\u03ba\u03b7\u03c2 \u0393\u03b5\u03ce\u03c1\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"tzanakis@crete.gov.gr","phone":"2841340506","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Ψόχιου Ελένη

Τμήμα Αλιείας

2841340511
2841026542
[{"title":"\u03a8\u03cc\u03c7\u03b9\u03bf\u03c5 \u0395\u03bb\u03ad\u03bd\u03b7","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"e.psochiou@crete.gov.gr","phone":"2841340511","fax":"2841026542","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]
Χουιλουλίδης Σταύρος

Τμήμα Κτηνιατρικής

2841340527
2841026096
[{"title":"\u03a7\u03bf\u03c5\u03b9\u03bb\u03bf\u03c5\u03bb\u03af\u03b4\u03b7\u03c2 \u03a3\u03c4\u03b1\u03cd\u03c1\u03bf\u03c2","address":"\u03a4\u03ad\u03c1\u03bc\u03b1 \u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","email":"houiloulidis@crete.gov.gr","phone":"2841340527","fax":"2841026096","location":{"address":"\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c4\u03b5\u03c7\u03bd\u03b5\u03af\u03bf\u03c5, \u0386\u03b3\u03b9\u03bf\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2, \u03a4\u039a 72100","lat":"35.1881415","lng":"25.718797999999992"}}]