Προεδρείο

Μπαριτάκης Παύλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

2813400229, 6944361368
Μηλάκη Γεωργία

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα διασύνδεσης της Περιφέρειας με εθελοντικές οργανώσεις, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Τουρισμού Π.Ε. Ηρακλείου, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Ματαλλιωτάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.