Προεδρείο

Μπαριτάκης Παύλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Ματαλλιωτάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Μηλάκη Γεωργία

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου