Προεδρείο

Μπαριτάκης Παύλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Μηλάκη Γεωργία

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα διασύνδεσης της Περιφέρειας με εθελοντικές οργανώσεις

Ματαλλιωτάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου & Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής