Προεδρείο

Μπαριτάκης Παύλος

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Μηλάκη Γεωργία

Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα διασύνδεσης της Περιφέρειας με εθελοντικές οργανώσεις, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού, Αναπληρωματικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Ματαλλιωτάκης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, Αναπληρωματικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Προγραμματισμού.