Αρχική Επικοινωνία Περιφερειακή Ενότητα
Χανίων

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

28213-40100,101,102
28213-40201, 28210-20007
[{"title":"\u039a\u03b1\u03bb\u03bf\u03b3\u03b5\u03c1\u03ae\u03c2 \u039d\u03b9\u03ba\u03cc\u03bb\u03b1\u03bf\u03c2","address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u0395\u03bb\u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 1, 73134 ","email":"kalogeris@crete.gov.gr","phone":"28213-40100,101,102","fax":"28213-40201, 28210-20007","location":{"address":"\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u0395\u03bb\u03b5\u03c5\u03b8\u03b5\u03c1\u03af\u03b1\u03c2 1, \u03a7\u03b1\u03bd\u03b9\u03ac, \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","lat":"35.5096183","lng":"24.030574099999967"}}]