Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

Σωμαράς Ζαχαρίας

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής


Αντωναράκης Γεώργιος

Κτηνιατρικής Δημ.Υγείας, Υπάλληλος

Γιαμπαζολιά Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού

Ελληνάκη Ειρήνη

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Υπάλληλος

Ζερβού Ευδοξία

Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής

Λαμπράκης Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας

Φωτάκης Κωνστανστίνος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης