Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Βολιτάκη Αικατερίνη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας

Ιατρείο

Υπάλληλος Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας - Δημόσιας Υγιεινής

Καραταράκη Ειρήνη

Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Κατζαγιαννάκη Αικατερίνη

Ιατροί - Ειδικότητες - Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Λουμπούνης Εμμανουηλ

Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης

Παπαδάκη Μαρία

Ιατροί - Ειδικότητες - Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Παπαδάκης Αντώνιος

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής

Τσαγκαράκης Ιωσήφ

Υπάλληλος Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας

Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή

Υπάλληλος Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας - Δημόσιας Υγιεινής

Ψαραδάκη Ειρήνη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας