Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Γιαμπαζολιά Μαρία

Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού

Ζερβού Ευδοξία

Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής

Λαμπράκης Εμμανουήλ

Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας

Φωτάκης Κωνστανστίνος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης