Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Αναγνωστάκη Καλλιόπη

Στέλεχος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γιανναδάκη Παναγιώτα

Στέλεχος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γρηγορίου Μαρία

Στέλεχος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Δαφνομήλη Δήμητρα

Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Δραμουντάνης Ζαχαρίας

Στέλεχος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Καλεμάκη Πόπη

Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Καλογιαννάκη Νεκταρία

Προϊσταμένη Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Καράτζη Μαρία

Στέλεχος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Κατίκα Φωτεινή

Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Κεφαλογιάννης Γιάννης

Στέλεχος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Κοκοσάλης Ανδρέας

Προϊστάμενος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Κοντογιάννη Ευαγγελία

Στέλεχος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Μαμάκη Μαρία

Στέλεχος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Ματζαπετάκη Μερίνα

Στέλεχος Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

Μπίλιος Χρήστος

Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Νικολιδάκη Ειρήνη

Προϊσταμένη Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε)

Πολυχρονάκη Μαρία

Στέλεχος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ρουσάκη Κατερίνα

Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Σταυρουλάκη Ειρήνη

Στέλεχος Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης