Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γιακουμάκη Ουρανία

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

Κωνσταντάκη Πελαγία

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα

Μπονάτος Στυλιανός

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παντελούς Ανδρέας

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων, Προϊστάμενος Τμήματος.

Παπαδογιαννάκης Νικόλαος

Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων, Υπάλληλος Τμήματος.

Σαράντου Δήμητρα

Αν. Προϊστάμενη Τμήματος Διαφάνειας