Διεύθυνση Διοίκησης

Βαρδιάμπαση Νίκη

Προϊσταμένη Τμήματος Συλλογικών Οργάνων

Δημητράκη Μαρία

Προσωπικού Υπάλληλος

Δημητριάδης Παύλος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΩΜΑ ΜΙΣΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Κακουδάκη Χρυσούλα

Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας

Κουρή Πολυτίμη

Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού

Μαυράκη Αναστασία

Γραμματείας, Υπάλληλος

Μιμίκος Σπυρίδων

Γραμματείας, Υπάλληλος

Νεονάκη Χαρίστη

Προσωπικού, Υπάλληλος

Νικάκη Δέσποινα

Συλλογικών Οργάνων Υπάλληλος

Παλαιολόγου Ελισάβετ

Προσωπικού, Υπάλληλος

Παπαδάκη Μαρίνα

Προσωπικού, Υπάλληλος

Πατεράκη Μαρία

Συλλογικών Οργάνων, Υπάλληλος

Ρουμπάκη Χαρούλα

Τμήμα Γραμματείας

Σηφάκης Παύλος

Γραμματείας, Υπάλληλος

Σφακιανάκη Ελένη

Τμήμα Γραμματείας

Σφακιανάκη Ιφιγένεια

Γραμματείας, Υπάλληλος

Τσαπαρίδη Μαρίνα

Προσωπικού, Υπάλληλος