Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Βογιατζάκη Χρυσούλα

Κοινωνικής Εργασίας

Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης

Γιανναδάκης Νίκος

Αθλητισμού -Πολιτισμού

Δερμιτζάκη Αικατερίνη

Γραφείο Γραμματειακής Διοικητικής Υποστήριξης

Λουκαδάκη Μαρία

Κοινωνικής Αρωγής

Μαγουλάκη Ειρήνη

Κοινωνικών Υπηρεσιών

Στρατάκου Θεοδώρα

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού