Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Αντωναράκης Γεώργιος

Κτηνιατρικής Δημ.Υγείας, Υπάλληλος

Ελληνάκη Ειρήνη

Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Υπάλληλος

Σωμαράς Ζαχαρίας

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής,Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής