Διεύθυνση Οικονομικού

Καριώτη Κυριακή

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Κουνδουράκη Ευαγγελία

Προϊσταμένη Τμήματος Μισθοδοσίας

Κουτράκη Γεωργία

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κυριακάκη Ελένη

Υπάλληλος - Τμήμα Προμηθειών

Λαγκωνάκη Μαρία Ελένη

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μαθιουλάκης Νεκτάριος

Υπάλληλος - Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

Μαρκάκης Αντώνης

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μεθυμάκης Εμμανουήλ

Τμήμα Προσόδων & Περιουσίας

Μιχελακάκης Στυλιανός

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Μυλωνάκης Μιχαήλ

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών

Παπαδάκης Κωνσταντίνος

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ραϊνάκης Μιχαήλ

Υπάλληλος - Τμήμα Μισθοδοσίας

Ραπτάκη Μαρία

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού

Σουλτάτου Ιωάννα

Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Περιουσίας

Στουπά Ζαφειρούλα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Τσαφαντάκη Αγγελική

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Χριστινάκη Ελένη

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜ/ΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ