Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

Αβραμάκη Χρυσούλα

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΛΟΓΩΝ), MSc, Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος

Αγγελογιαννάκη Ελένη

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Υπάλληλος

Αλεξάκη Ηρώ

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ,Υπάλληλος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού

Αμαργιανιτάκη Γαλάτεια

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ,Υπάλληλος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού

Αποστολάκη Μαρία

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), MSc ,Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου

Βαβαδάκη Αικατερίνη

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc,Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος-Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου

Βανταράκη Μαρία

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, MBA ,Υπάλληλος Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ.

Βασιλάκη Ειρήνη

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ),Υπάλληλος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού

Βεγλιρής Εμμανουήλ

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Προϊσταμένος Τμήματος

Καγιαμπάκη Αννα

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc, PhD, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος

Καλογιαννάκης Νικόλαος

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ), MSc ,Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού

Καλυκάκη Αρετή

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ),Υπάλληλος Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού

Κανδηλογιαννάκη Μαρία

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, PhD Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υδροοικονομίας

Καργάκη Ελένη

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ),Υπάλληλος Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ.

Κασσελάκη Αιμιλία

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Υπάλληλος

Κατσαβέλη Αικατερίνη

ΠΕ Περιβαντολλόγων, PhD, Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος

Κουτάντου Μαρία

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου

Κριτσωτάκης Μαρίνος

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΛΟΓΩΝ) MSc, PhD , Αν. Διευθυντής Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ.

Μαραγκουδάκης Ελευθέριος

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Υπάλληλος

Μεραμβελιωτάκης Ιωάννης

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Υπάλληλος

Μπαμπούλη Στέλλα

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ), MSc τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου

Νικολουδάκης Εμμανουήλ

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνου

Ρουκουνάκης Εμμανουήλ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc Αν Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου

Σακλαμπανάκη Ελένη

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου

Στεφανάκη Μαρία

ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, MSc,Υπάλληλος Τμήματος Περιβάλλοντος

Τριανταφυλλάκης Πέτρος

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,Υπάλληλος Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ.