Διεύθυνση Τουρισμού

Αλεξάκης Νικόλαος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού

Βουγιουκαλάκη Ελένη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου

Μηλιώνη Όλγα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ