Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Αντωνακάκη Μάρω

Αν. Προϊσταμένη Γενικής Διευθύνσης Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης


Αλεξάκης Νικόλαος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού

Βουγιουκαλάκη Ελένη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου

Μηλιώνη Όλγα

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πετράκης Γεώργιος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

Στειακάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Απασχόλησης

Φλουρής Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας

Χριστοδουλάκη Μαρία

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εμπορίου