Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Επιτροπάκης Σπύρος

Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης


Βογιατζάκη Χρυσούλα

Κοινωνικής Εργασίας

Βολιτάκη Αικατερίνη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας

Γερογιαννάκη Εμμανουέλλα

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης

Γιανναδάκης Νίκος

Αθλητισμού -Πολιτισμού

Δερμιτζάκη Αικατερίνη

Γραφείο Γραμματειακής Διοικητικής Υποστήριξης

Ιατρείο

Υπάλληλος Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας - Δημόσιας Υγιεινής

Καραταράκη Ειρήνη

Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Κατζαγιαννάκη Αικατερίνη

Ιατροί - Ειδικότητες - Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Λουκαδάκη Μαρία

Κοινωνικής Αρωγής

Λουμπούνης Εμμανουηλ

Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης

Μαγουλάκη Ειρήνη

Κοινωνικών Υπηρεσιών

Παπαδάκη Μαρία

Ιατροί - Ειδικότητες - Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Παπαδάκης Αντώνιος

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής

Στρατάκου Θεοδώρα

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Αθλητισμού Πολιτισμού

Τσαγκαράκης Ιωσήφ

Υπάλληλος Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας

Χατζηπαναγιώτη Γιασεμή

Υπάλληλος Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας - Δημόσιας Υγιεινής

Ψαραδάκη Ειρήνη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Πρόληψης & Προαγωγής Της Υγείας