Γραμματεία Αντιπεριφερειαρχών

Αποστολάκη Μαρία

Γραφείο Αντιπεριφερειαρχών

Παπαδογιαννάκη Μαρία

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Α 2, Υπάλληλος