Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Γουλιδάκης Ιωάννης

Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου
Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής


Παπαδάκης Νίκος

Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου