Περιφέρεια Κρήτης

Αρναουτάκης Σταύρος

Περιφερειάρχης Κρήτης
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Αποστολάκη Μαρία

Γραφείο Αντιπεριφερειαρχών

Βουτσαλά Ήρα

Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης

Γιαλύτη Ερμιόνη

Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη

Καλεμάκη Πόπη

Στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

Λυδάκης Μάνθος

Σύμβουλος Περιφερειάρχη

Μαδούλκα Βασιλική

Διευθύντρια Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου

Μαραγκάκη Ελένη

Ειδικός Σύμβουλος

Μωραϊτάκης Νικόλαος

Στέλεχος Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Παπαδογιαννάκη Μαρία

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Α 2, Υπάλληλος

Σταυρακάκη Γωγώ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Γραφείου Περιφερειάρχη

Τζουβελέκας Μανώλης

Επιστημονικός Συνεργάτης Περιφερειάρχη Κρήτης