Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Χανίων


Κλωνιζάκη Αικατερίνη

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Χανίων

Οικονομάκη Αργυρώ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Σοφουλάκη Στέλλα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη