Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.


Γαβριλάκη Μαρίνα

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης,Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Ηρακλείου, Προϊσταμένη Τμήματος

Δοριάκης Χρήστος

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Κοντάκης Ιωάννης

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης

Νεραντζή Ευαγγελία

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Ξειδιανάκης Ιωάννης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Παπαδάκη Μαρία

Ιατροί - Ειδικότητες - Υπάλληλος Τμήματος Επαγγελμάτων Υγείας

Χαρτοφύλακας Σπύρος

Τμήμα Περιβαλλοντικής και Υγειονομικού Ελέγχου

Ψαραδάκη Ειρήνη

Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής