Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.


Δοριάκης Χρήστος

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Νεραντζή Ευαγγελία

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Ξειδιανάκης Ιωάννης

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Χαρτοφύλακας Σπύρος

Τμήμα Περιβαλλοντικής και Υγειονομικού Ελέγχου