Σύμβουλοι Περιφερειάρχη

Βουτσαλά Ήρα

Ειδικός Σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης

Λυδάκης Μάνθος

Σύμβουλος Περιφερειάρχη

Τζουβελέκας Μανώλης

Επιστημονικός Συνεργάτης Περιφερειάρχη Κρήτης