Αντιπεριφερειάρχες

O Περιφερειάρχης Κρήτης επικουρείται από τέσσερεις Αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα και οι οποίοι δεν καταλαμβάνουν θέση περιφερειακού συμβούλου. Ο αριθμός των Αντιπεριφερειαρχών προσαυξάνεται επιπλέον με Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μπορεί, επίσης, να τους μεταβιβάζει την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων του.

Αιρετοί Αντιπεριφερειάρχες

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: Συριγωνάκης Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων: Καλογερής Νικόλαος

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου: Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου: Γουλιδάκης Ιωάννης

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

Ζαχαρίας Δοξαστάκης  Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης, Τακτικό Μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Νίκος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Περιβάλλοντος, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Λάμπρος Βαμβακάς Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

Νίκος Κακογιαννάκης Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών

Κώστας Γύπαρης Αντιπεριφερειάρχης στον Μεταφορών και Επικοινωνιών

Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας

Ευχαριστία Κουτεντάκη, Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς.

Γιάννης Λεονταράκης  Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Πολιτικής Προστασίας, ΠΑΜ – ΠΣΕΑ και Διαχείρισης Τεχνικών Μέσων.