Αυτοτελείς Υπηρεσίες


Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας


Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)


Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών


Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης


Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων


Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου


Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων


Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας


Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας


Attachments

File icon

Αυτοτελείς Υπηρεσίες