Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας

Χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας.

Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας και πρόνοιας.

Χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.

Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές.

Σχετικά άρθρα


Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής

Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής.

Διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Εμβολιασμοί μετακινούμενου πληθυσμού.

Χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη.

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες.

Λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

Σχετικά έγγραφά


Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

Ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.

Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων.

Πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό.


Δείτε τις θέσεις Ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων εδώ.