Δημόσια διαβούλευση για τα ειδικά ΣΑΤΑΜΕ: 1). «ΔΕΗ ΑΕ – ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ» 2). «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ» ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε στις 5/07/2021, στην κατηγορία Πολιτική Προστασία

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 172058/2016 και του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ) με την κωδική ονομασία «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση τα ειδικά ΣΑΤΑΜΕ για τις εξής εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης που εμπίπτουν στην Οδηγία 2012/18/ΕΕ (SEVESO ΙΙΙ) :

  • «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ», θέση Λινοπεράματα δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου με Δραστηριότητα: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  • «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θέση Λινοπεράματα δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε. Ηρακλείου με Δραστηριότητα: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΜΦΙΆΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.

 

Καλείται το ενδιαφερόμενο κοινό μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση να λάβει γνώση του περιεχομένου των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ απευθυνόμενο είτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είτε στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grampp@crete.gov.gr και να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια επί του περιεχομένου των ειδικών ΣΑΤΑΜΕ. Οι απόψεις αυτές και τα σχόλια κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κρήτης, Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, 1ος όροφος, γραφείο 101) ή ηλεκτρονικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης (grampp@crete.gov.gr ).