Συντονιστικό Όργανο

Αναρτήθηκε στις 3/05/2013, στην κατηγορία Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα
  • Νικόλαος Παπαδάκης, Γενικός Δ/ντής Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
  • Φάνης Ζαμπετάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού Περιφέρειας Κρήτης
  • Ανδρέας Ζαχαράκης, Ειδικός Σύμβουλος, Περιφέρεια Κρήτης
  • Αργυρώ Βατσάκη, Ιστορικός, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
  • Γιώργος Κουκουράκης, Επιστ. Συνεργάτης, Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
  • Σπύρος Επιτροπάκης, Διευθυντής Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Κρήτης