Αρχική Ενημέρωση Δράσεις Πρωτογενής Τομέας Αλιεία Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη Πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την Ένταξη Πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»

.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 6.1.10 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, Οριστική Παύση Αλιευτικών δραστηριοτήτων (Διάλυση)