Αρχική Ενημέρωση Δράσεις Πρωτογενής Τομέας Αλιεία Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ 3.2.2 4.2.4 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια
.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1.22 του ΕΠΑλΘ 2014 2020 Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων
.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.3.1 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.4.4 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2231 ΜΕΤΡΟ 3.1.23 άρθρο 43 παρ. 1 και 3 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ κλπ
.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2233 ΜΕΤΡΟ 3.1.23 άρθρο 43 παρ. 1 και 3 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ
.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ 3.1.8 4.1.20 του ΕΠΑλΘ 2014_2020, Υγεία και Ασφάλεια Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής