ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Xylella

.PDF
Φυλλάδιο Xylella
.PDF
Φυτά Ξενιστές βακτηρίου Ξυλέλα
.PDF
Οδηγίες Καταστροφής Μολυσμένου Υλικού