ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Υπομέτρο 6.3)

Αναρτήθηκε στις 21/05/2019, στην κατηγορία Προγράμματα

Επισυναπτόμενα

File icon

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592/23-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ "1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3"

File icon

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3_ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 592

File icon

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ18_Β/2019) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ `ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

File icon

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

File icon

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18 Β_2019) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3'

File icon

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592 23-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020΄΄

File icon

4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592 23-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3΄΄

File icon

5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592 23-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3΄΄

File icon

4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592 23-1-2019 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

File icon

Οδηγός διοικητικού ελέγχου υπομέτρου 6.3

File icon

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ _ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

File icon

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 221104_10_09_2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ _ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

File icon

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 160 9-1-2019 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3΄΄

File icon

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 221104_10_09_2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ _ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3Ψ7ΓΞ7ΛΚ-9ΕΡ

File icon

6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.592 23-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΑΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3΄΄

File icon

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

File icon

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

File icon

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

File icon

Eπικαιροποίηση απόφασης ανάρτησης πινάκων μετά την εξέταση των ενστάσεων στο υπομέτρο 6_3

File icon

1η τροποποίηση απόφασης ένταξης_υπομέτρο 6.3_Κρήτη