Εξισωτική Αποζημίωση

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

.PDF
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 13
.PDF
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΡΟ 13
.PDF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2016