Εξισωτική Αποζημίωση

Αναρτήθηκε στις 2/03/2018, στην κατηγορία Προγράμματα

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα