Σχέδια Βελτίωσης

Αναρτήθηκε στις 2/03/2018, στην κατηγορία Προγράμματα

(Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις – Υπομέτρο 4.1)

Επισυναπτόμενα

File icon

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 13849/14-12-2017

File icon

Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής δράσεων Υπουργική Απόφαση 13158/28-11-2017

File icon

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Δρασεις 4.1.1 - 4.1.3

File icon

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

File icon

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 86671_11_4_2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛ_ΓΝΩΜ_ΕΝΣΤ

File icon

4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1

File icon

Απόφαση ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 Συλλογικά_ΚΡΗΤΗ

File icon

Απόφαση ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ_ΚΡΗΤΗ.

File icon

Τροποποίηση Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ_ΚΡΗΤΗ

File icon

Τροποποίηση Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 Συλλογικά_ΚΡΗΤΗ

File icon

2η Τροποποίηση Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 Συλλογικά_ΚΡΗΤΗ

File icon

2η Τροποποίηση Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ_ΚΡΗΤΗ

File icon

3η Τροποποίηση Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ_ΚΡΗΤΗ

File icon

3η Τροποποίηση Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 Συλλογικά_ΚΡΗΤΗ

File icon

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1

File icon

5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 13158 -2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

File icon

Απόφαση ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 Συλλογικών μετά την εξέταση των ενστάσεων

File icon

Απόφαση ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ μετά την εξέταση των ενστάσεων

File icon

5η τροπ_Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ μετά την εξέταση των ενστάσεων_5_10_2020

File icon

5η τροπ_Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 Συλλογικών μετά την εξέταση των ενστάσεων_5_10_2020

File icon

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

File icon

6η τροπ_Απόφασης ανάρτησης 4.1.1 και 4.1.3 ΦΠ ΝΠ_οικειοθελή αποχώρηση_19_11_2020

File icon

6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

File icon

ΤΡΟΠ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ_ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1_ΚΡΗΤΗ