Πρακτικό Νο 1 (6-2-2019) απ. 1-7

.PDF
απ 1-1 ΑΠΕ Νέα Τεχνομπετόν
.PDF
απ 2-1 ΜΠΕ Ξενοδοχείου KNOSSOS ROYAL HOTEL
.PDF
απ 5-1 ΑΠΕ Cosmote
.PDF
απ 6-1 ΑΠΕ wind hellas
.PDF
απ 7-1 Απόψεις ΜΠΕ μονάδα παραγωγής σκυροδέματος ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 1
.PDF
Πρακτικό 1 (6-2-2019)
.PDF
Πρόσκληση 1 (6-2-2019)
.PDF
απ 3-1 ΜΠΕ Ξενοδοχείου ROYAL MARMIN BAY
.PDF
απ 4-1ΜΠΕ μονάδα παραγωγής σκυροδέματος Μιχ Ι Σταγάκης