Πρακτικό Νο1(31-1-2020) απ. 1 – 9

.PDF
Πρόσκληση 1 (31-01-2020)
.PDF
Πρακτικό 1 (31-01-2020)
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικό 1
.PDF
απ 09-1 ΜΠΕ υφιστάμενη μονάδα ετοίμου σκυροδέματος Μπετοδομή Ο.Ε
.PDF
απ 08-1 ΜΠΕ ξενοδοχειακής μονάδας Αφοί Βαρδαλαχάκη ΕΠΕ
.PDF
απ 7-1 ΜΠΕ Αναβάθμιση ΒΟΑΚ Καβούση - Αγκαθιά ΠΕΛ
.PDF
απ 6-1 ΜΠΕ οικοδομικά υλικά ΔΡΑΚΑΚΗΣ αναβολή
.PDF
απ 5-1 ΜΠΕ Υδροληψία Πηγή Πλατάνου ΤΚ Αρμένων Δήμου Αποκορώνου
.PDF
απ 4-1 ΜΠΕ Χυτά ΔΕΔΙΣΑ ΠΕΧ
.PDF
απ 3-1 ΜΠΕ εγκατάσταση αποτέφρωσης ζώων ΜΑΝΟΥΡΑ
.PDF
απ 2-1 ΜΠΕ Οδικά Τμήματα ΠΕΟ Ηρακλείου Αγ Νικολάου ΕΟ 92
.PDF
απ 1-1 ΜΠΕ ΕLONA LUXURY BEACH RESORT