Πρακτικό Νο11 (08-10-2021) απ. 56 – 61

Αναρτήθηκε στις 3/11/2021, στην κατηγορία Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος

Επισυναπτόμενα

File icon

απ 56-11 ΜΠΕ Υβριδικός Σταθμός Αποπηγάδι Στρογγυλή Κορυφή

File icon

απ 57-11 ΜΠΕ Πράσινο σημείο Αλμυρός Σκαφιδαράς

File icon

απ 58-11 ΜΠΕ Επεξεργασία λυμάτων δίκτυο αποχέτευσης Αργυρούπολη ΠΕΡ

File icon

απ 59-11 ΜΠΕ σταθμόας κινητής VODAFONE θέση Όχη Αργολιδίου Μαλεβιζίου

File icon

απ 60-11 ΜΠΕ Τροποποίηση ΑΕΠΟ Βιοτεχνία Ασφαλτομίγματος ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΕΡ

File icon

απ 61-11 ΜΠΕ ΒΟΑΚ Ηράκλειο - Χανιά (παραπομπή στο ΠΣ)

File icon

Αποδεικτικό Δημοσίευσης 11(08-10-2021)

File icon

Πρακτικό 11 (08-10-2021)

File icon

Πρόσκληση 11(08-10-2021) 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

File icon

απ 56-11 ΜΠΕ Υβριδικός Σταθμός Αποπηγάδι Στρογγυλή Κορυφή

File icon

απ 57-11 ΜΠΕ Πράσινο σημείο Αλμυρός Σκαφιδαράς

File icon

απ 58-11 ΜΠΕ Επεξεργασία λυμάτων δίκτυο αποχέτευσης Αργυρούπολη ΠΕΡ

File icon

απ 59-11 ΜΠΕ σταθμόας κινητής VODAFONE θέση Όχη Αργολιδίου Μαλεβιζίου

File icon

απ 60-11 ΜΠΕ Τροποποίηση ΑΕΠΟ Βιοτεχνία Ασφαλτομίγματος ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΠΕΡ

File icon

απ 61-11 ΜΠΕ ΒΟΑΚ Ηράκλειο - Χανιά (παραπομπή στο ΠΣ)

File icon

Αποδεικτικό Δημοσίευσης 11(08-10-2021)

File icon

Πρακτικό 11 (08-10-2021)

File icon

Πρόσκληση 11(08-10-2021) 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ