Πρακτικό Νο2(21-3-2019) απ. 8 – 13

.PDF
απ 8-2 ΜΠΕ ΑΕΚΚ Μπετόν Κύδων
.PDF
απ 10-2 ΜΠΕ μονάδας Α ΛΑΔΑΚΗΣ ΑΕΕ ΠΕΡ
.PDF
απ 11-2 ΜΠΕ Καταδυτικό πάρκο Μονοναύτη Μαλεβιζίου
.PDF
απ 12-2 ΜΠΕ νομιμοποίηση υφιστάμενων λιμενικών έργων Τερσανάς ΠΕΧ
.PDF
απ 13-2 Απόψεις για το έργο Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Ψαρή-Συνδωνία
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 2
.PDF
Πρακτικό 2 (21-03-2019)
.PDF
Πρόσκληση 2 (21-03-2019)
.PDF
απ 9-2 ΜΠΕ Αλιευτικό Καταφύγιο Καλού Χωριού θέση Καραβοστάσι