Πρακτικό Νο2 (29-4-2020) απ. 10 – 20

.PDF
απ 10-2 ΜΠΕ βιοτεχνίαας σκυροδέματος Περράκη ΠΕΧ...
.PDF
απ 11-2 ΜΠΕ οριοθέτηση υδατορέματος Πιτσιδίων-2
.PDF
απ 12-2 ΜΠΕ Έργα διαχείρισης Λυμάτων Ροδιά ΠΕΗ
.PDF
απ 14-2 ΜΠΕ αναβάθμιση ξενοδοχειακής μονάδας VARDIS ΠΕΧ
.PDF
απ 16-2 ΜΠΕ Ελαιουργεία Ανατολικής Κρήτης ΑΕ-1
.PDF
απ 17-2 ΜΠΕ κινητή τηλεφωνία ΑΝΩΓΕΙΑ
.PDF
απ 18-2 Αναβολή ΜΠΕ Αποκατάστασης ανενεργού Λατομείου Βαρδιανό Γεροσπήλιος
.PDF
απ 19-2 ΜΠΕ ξενοδοχειακής μονάδας ΑΚΤΗ ΧΑΝΙΑ
.PDF
απ 20-2 Τροποποίηση ΜΠΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ 2020
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικό 2
.PDF
Πρακτικό 2 (29-04-2020)
.PDF
πρόσκληση 2 (29-04-2020)
.PDF
απ 13-2 ΜΠΕ Δομική Νεάπολης ΑΕ ΠΕΛ
.PDF
απ 15-2 ΜΠΕ Επιχειρηματικό Πάρκο ΠΕΧ