Πρακτικό Νο3 (19-06-2020) απ. 21 – 28

.PDF
απ 22-3 ΜΠΕ VRITOMARTIS ΠΕΧ
.PDF
απ 23-3 ΜΠΕ Νοσοκομείο Χανίων ΠΕΧ
.PDF
απ 24-3 ΜΠΕ ιχθυογεννητικού σταθμού ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΠΕΛ
.PDF
απ 25-3 ΜΠΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΛ
.PDF
απ 26-3 Μελέτη αποχέτευσης Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά Ομάδα Γ ΠΕΡ
.PDF
απ 27-3 Μελέτη αποχέτευσης Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά Νότιοι Ομάδα Α Οικισμοί ΠΕΡ
.PDF
απ 28-3 Μελέτη αποχέτευσης Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου Φωκά Νότιοι Ομάδα B Οικισμοί ΠΕΡ -
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικό 3
.PDF
Πρακτικό 3 (19-06-2020)
.PDF
πρόσκληση 3 (19-06-2020)
.PDF
πρόσκληση 3 Ορθή Επανάληψη (19-06-2020)
.PDF
απ 21-3 ΜΠΕ μονάδα σκυροδέματος Πιπεράκη ΠΕΧ