Πρακτικό Νο4 (24-07-2020) απ. 29 – 36

.PDF
Πρόσκληση 4 (24-7-2020)
.PDF
Πρακτικό 4 (24-07-2020)
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης 4 (24-07-2020)
.PDF
απ 36-4 ΜΠΕ GEΟRGIOUPOLIS SUITES
.PDF
απ 35-4 ΜΠΕ αποκατάσταση λατομείου ΠΕΧ
.PDF
απ 34-4 ΜΠΕ Έργων επέκτασης - βελτίωσης και λειτουργίας Λιμένα Σούδας ΠΕΧ
.PDF
απ 33-4 ΜΠΕ Σταθμός Κινητής COSMOTE Λέντας Κορυφή ΠΚ....
.PDF
απ 32-4 Μονάδα ελαιοπυρήνα παραγωγής ζωοτροφών ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΤΑΕ ΑΕ ΠΕΛ
.PDF
απ 31-4 ΧΥΤΥ ΤΚ Μεταξοχωρίου Δ Αρχανών Αστερουσίων
.PDF
απ 30-4 ΜΠΕ Ξενοδοχείο ΓΟΡΤΥΝΑ Σκαλέτα Δ Ρεθύμνου
.PDF
απ 29-4 ΜΠΕ τροποποίηση ΕΠΟ MIRABELLO ΠΕΛ