Πρακτικό Νο5 (11-09-2020) απ. 37 – 42

.PDF
Πρόσκληση 5 (11-9-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
.PDF
απ 37-5 (ΣΧΟΟΑΠ) της ΔΕ Κουρητών του Δήμου Αμαρίου ΠΕΡ
.PDF
απ 38-5 ΜΠΕ ΤΟΜΕΣ Α.Ε
.PDF
απ 39-5 ΜΠΕ Πανεπιστημίου Βουτών
.PDF
απ 40-5 ΜΠΕ COSMOTE ΚΟΡΑΚΙΑΣ
.PDF
απ 41-5 ΑΚΥΡΟ ΜΠΕ Επεξεργασία Λυμάτων Ιεράπετρας
.PDF
απ 41-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΠΕ Επεξεργασία Λυμάτων Ιεράπετρας
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης 5 (11-09-2020)
.PDF
Πρακτικό 5 (11-09-2020) 002
.PDF
Πρόσκληση 5 (11-9-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ