Πρακτικό Νο5 (20-6-2019) απ. 21-29

.PDF
απ 21-5 ΜΠΕ Σταθμός βάσης κιν τηλ VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ
.PDF
απ 22-5 ΜΠΕ επεξεργασία λυμάτων Αχλαδίων Σητείας
.PDF
απ 23-5 ΜΠΕ επεξεργασία λυμάτων Σφάκας Σητείας
.PDF
απ 24-5 ΜΠΕ Διάθεση Λυμάτων Οικισμού Τουρλωτής ΠΕΛ
.PDF
απ 25-5 ΜΠΕ απόβλητα εκσκαφών Βραχάσι ΕΠΛ
.PDF
απ 26-5 ΜΠΕ Εργασίες Συντήρησης ΕΟΔ ΠΕΗ
.PDF
απ 27-5 ΜΠΕ GRAND HOTEL θέση Δράπανος ΠΕΗ
.PDF
απ 28-5 ΜΠΕ Λατομείο Μανωλιούδης Στυλιανός
.PDF
απ 29-5 ΜΠΕ ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου ΑΕ
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 5
.PDF
Πρακτικό 5 (20-06-2019)
.PDF
Πρόσκληση 5 σε Ορθή Επανάληψη
.PDF
Πρόσκληση 5