Πρακτικό Νο7 (30-08-2019) απ. 37- 40

.PDF
Πρόσκληση 7 (30-08-2019)
.PDF
απ 38-7 ΜΠΕ Ξενοδοχειακή μονάδα stella island
.PDF
απ 39-7 ΜΠΕ επεξεργασίας λυμάτων Καλυβών
.PDF
απ 40-7 ΜΠΕ ΜΑΡΙΝΑ ELOUNDA HILLS ΠΕΛ
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικό 7
.PDF
Πρακτικό 7 (30-08-2019)
.PDF
Πρόσκληση 7 (30-08-2019)
.PDF
απ 37-7 ΜΠΕ εκβολή χειμάρρου Μορώνη ΠΕΧ ΠΕΡ