Πρακτικό Νο8 (18-11-2019) απ. 41-54

.PDF
Πρόσκληση 8
.PDF
απ 41-8 Εκλογή Αντιπροέδρου ΕΠ
.PDF
απ 42-8 ΜΠΕ ΠΟΛΥΡΙΖΟΣ
.PDF
απ 43-8 ΜΠΕ επεξεργασία ΑΕΚΚ Ρογδάκης - Κουτεντακη
.PDF
απ 44-8 ΜΠΕ Επεξεργασία Λυμάτων Ανωγείων
.PDF
απ 45-8 ΜΠΕ Καταδυτικού Πάρκου Σταλίδας
.PDF
απ 46-8 ΜΠΕ Vodafone ΜΠΕ κεραία Τοπόλια ΠΕΧ
.PDF
απ 47-8 ΜΠΕ Σταθμός βάσης κινητής KAVOUSI
.PDF
απ 48-8 ΜΠΕ ESPERIDES HOTEL
.PDF
απ 49-8 ΜΠΕ Cosmote Σεμπρωνας Χ1406495 ΠΕΧ
.PDF
απ 50-8 ΜΠΕ Cosmote Αράδαινα θέση Καταρενομούρι ΠΕΧ
.PDF
απ 51-8 ΜΠΕ INTERBETON Δομικά Υλικά
.PDF
απ 52-8 ΜΠΕ CHRISPY RESORT
.PDF
απ 53-8 ΜΠΕ Κατασκευή Πεζογέφυρας ΠΕΧ
.PDF
απ 54-8 ΜΠΕ STAR BEACH
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικό 8...
.PDF
Πρακτικό 8 (18-11-2019)