Πρακτικό Νο9 (20-12-2019) απ. 55 – 63

.DOC
Πρόσκληση 9 (20-12-2019)
.PDF
απ 55-9 ΜΠΕ ΙΤΑΝΟΣ COSMOTE ΠΕΛ
.PDF
απ 56-9 ΜΠΕ Οικοκάλυψη ΙΚΕ
.PDF
απ 57-9 ΜΠΕ ΑΓΓΕΛΟΒΡΑΧΟΣ ΙΚΕ
.PDF
απ 58-9 ΑΚΥΡΟ ΜΠΕ επεξεργασία ΑΕΚΚ Ρογδάκης - Κουτεντάκη
.PDF
απ 58-9 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΠΕ επεξεργασία ΑΕΚΚ Ρογδάκης - Κουτεντάκη
.PDF
απ 59-9 ΜΠΕ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ COSMOTE ΠΕΧ
.PDF
απ 60-9 ΜΠΕ λατομείου Αφοί Κουνενάκη - θέση Ατζιμπραγά
.PDF
απ 61-9 ΜΠΕ ΟΤ κόμβος Αγίας Βαρβάρας έως κόμβο Αγίου Θωμά ΠΕΗ
.PDF
απ 63-9 ΑΚΥΡΟ ΜΠΕ ανανέωση τροποποίηση ΑΕΠΟ Φράγματος Αποσελέμη
.PDF
απ 63-9 ΜΠΕ ανανέωση τροποποίηση ΑΕΠΟ Φράγματος Αποσελέμη
.PDF
απ 63-9 ορθή επανάληψη ΜΠΕ ανανέωση τροποποίηση ΑΕΠΟ Φράγματος Αποσελέμη
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης Πρακτικό 9...
.PDF
Πρακτικό 9 (20-12-2019)
.PDF
απ 62-9 ΜΠΕ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ