Πρακτικό Νο 29 (18-08-2020) απ. 1013-1048

Αναρτήθηκε στις 31/08/2020, στην κατηγορία Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Επισυναπτόμενα

File icon

απ 1013-29 Έγκριση Πρακτικού Κλαδοκοπές Παλαιάς Εθνικής Οδού ΠΕΗ

File icon

απ 1014-29 Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Συντήρηση Επ Οδών Καμηλαρίου ΠΕΗ

File icon

απ 1015-29 Eπάρκεια επανορθωτικών μέτρων οδός Βασιλική - Κρότος ΠΕΗ

File icon

απ 1016-29 Έγκριση Πρακτικό Ι Τμήμα Ρουκάνι προς Μελιδοχώρι ΠΕΗ

File icon

απ 1017-29 ασύμφορο αποτέλεσμα- επανάληψη Κλαδοκοπές ΠΕΗ

File icon

απ 1018-29 Πρακτικό 1 υποέργο Συντήρηση δρόμου Γαλιά- Φράγμα Φανερωμένης ΠΕΗ

File icon

απ 1019-29 Σχέδιο επάρκεια επανορθωτικών μέτρων -υποέργο 20ο Επείγουσες εργασίες ΕΟ 14 ΠΕΧ

File icon

απ 1020-29 Πρακτικό 1 Αποκατάσταση ζημιών ΕΟΔ ΠΕΧ

File icon

απ 1021-29 Πρακτικό 1 Προστασία πρανών στο ΟΔ ΠΕΧ

File icon

απ 1022-29 Κατακύρωση Πρακτικό ΙΙ Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων οικισμού Μεσκλά ΠΕΧ

File icon

απ 1023-29 Έγκριση Πρακτικό Τεχνικού Συμβούλου ΠΕΡ

File icon

απ 1024-29 Παράταση υποέργου αντιμετώπιση πλημμυρών στο ΕΟΔ Δ Ρεθύμνης ΠΕΡ

File icon

απ 1025-29 Ορισμός Δικηγόρου για την προσφυγή της ΕΡΓΟ Α.Ε ΠΕΡ

File icon

απ 1026-29 ασύμφορο αποτέλεσμα- επανάληψη καθαρισμός ρεμάτων Σητείας

File icon

απ 1027-29 Προμήθεια ΜΑΠ στο πλαίσιο ΤΕΒΑ ΠΚ

File icon

απ 1028-29 Συνδιοργανώσεις ΠΕΗ

File icon

απ 1029-29 Ανάδειξη εργολάβων δακοκτονίας 2020-2022 στα τμήματα ΠΕΗ το 2020

File icon

απ 1030-29 ΠΣ Φυτοπροστασία ελιάς 2020-2021 μεταξύ ΠΚ ΕΛΜΕΠΑ και ΙΤΕ

File icon

απ 1031-29 Ευρωπαικό πρόγραμμα interreg - Ελλάδα Κυπρός

File icon

απ 1032-29 Αποζημίωση οδοιπορικών υπαλλήλων ΠΚ ΠΕΗ

File icon

απ 1033-29 Έγκριση Δαπανών ΠΕΗ και ΠΚ

File icon

απ 1034-29 Πρακτικά προμήθειες τροφίμων και βασική υλική συνδρομή ΤΕΒΑ ΠΚ

File icon

απ 1035-29 Κατακύρωση Πρακτικού Δακοκτονία 2020 -2022 ΠΚ

File icon

απ 1036-29 Αποδοχή Πρακτικού αποσφράγισης Δακοκτονία 2020 -2022 ΠΚ

File icon

απ 1037-29 Έγκριση δαπανών ΠΕΛ

File icon

απ 1038-29 Δαπάνες-παράταση συμβάσεων μεταφορά μαθητών 2020-2021 ΠΕΛ

File icon

απ 1039-29 Πρόσληψη προσωπικού ΠΕΛ

File icon

απ 1040-29 Συμπλήρωση της 673 απάφαση Οικ Επιτροπής ΠΕΛ

File icon

απ 1041-29 Άσκηση μη ένδικων μέσων κατά της 339 απάφασης Πρωτοδικείου Ηρακλείου ΠΕΛ

File icon

απ 1042-29 Δαπάνες ΠΕΧ

File icon

απ 1043-29 Πρακτικά 1-2-3 υποέργο 2 Σχεδιασμός και παραγωγή υλικού προώθησης και προβολής ΠΚ ΠΕΧ

File icon

απ 1044-29 Έγκριση δαπανών ΠΕΡ

File icon

απ 1045-29 Παράταση σύμβασης υπηρεσιών καθαριότηταςΠΕΡ

File icon

απ 1046-29 Παράταση σύμβασης μεταφορά μαθητών ΠΕΡ

File icon

απ 1047-29 Συνδιοργανώσεις ΠΕΡ

File icon

απ 1048-29 Δικαστική εκπροσώπηση ΠΚ κατά ΚΡΕΤΑ ΚΑΜΠ ΑΕ ΠΕΡ

File icon

Αποδεικτικό δημοσίευσης 29 (18-08-2020)

File icon

Πρακτικό 29 (18-08-2020)

File icon

Πρόσκληση 29 (18-08-2020)